Клиентска карта:                                                     

1.Издаване и получаване на клиентска карта:

Всеки наш клиент може да заяви желание за издаване на клиентска карта при своята първа покупка в нашите зоомагазини, при пазаруване по интернет или при ползване на дадена услуга във Ветеринарна клиника „Син кръст”

Картата се получава веднага и може да бъде използвана веднага.

2.Права на картодържателя:

Картата дава право за използване на определена търговска отстъпка :

-при  всяко пазаруване на място от нашите магазини

-при ползване медицинските услуги на Ветеринарна клиника "Син кръст”

-при ползване на фризьорските и хотелски услуги на Ветеринарна клиника "Син Кръст"

3.Търговски отстъпки:

Търговските отстъпки се определят на база натрупан оборот при пазаруване в нашите магазини:

-натрупан оборот до 300 лв. – 7%

-натрупан оборот от 300  до 1000 лв. – 10%

-натрупан оборот над 1000 лв. - 12%

-ваксинация и обезпаразитяване във Ветеринарна Клиника "Син кръст” - 20%

-стационарно и хирургическо лечение във Ветеринарна Клиника "Син кръст” - 10%                    

-лабораторни изследвания и образна диагностика във Ветеринарна Клиника  "Син кръст” - 10%

-фризьорски и хотелски услуги във Ветеринарна Клиника "Син кръст" - 5%

4.Общи приложения

Картата се издава лично, срещу предоставяне на две имена и телефон за връзка.Картата може да се използва от до три други лица от семейството на картодържателя.Възстановяване на изгубeна кaрта се заплаща 10 лв