1.Издаване и получаване на клиентска карта
Клиентска карта за Зоомагазини "Д-р Стефанов" и Ветеринарни Клиники "Син Кръст" може да бъде издадена на място, по време на покупка във всеки един от нашите магазини.
Картата може да бъде издадена физически на пластика или виртуална - единствено и само чрез приложението Cardbox.
Картата се издава и получава на момента и може да бъде използвана веднага.
На една клиентска сметка могат да бъдат издадени до 2 карти
Цената за издаване е 1.00 лв. за пластика и безплатна, ако се генерира в приложението Cardbox.
 
2.Права на картодържателя
Клиентската карта дава право:
 - ползване на определена търговска отстъпка при пазаруване във  всеки един магазин от Верига зоомагазини "Д-р Стефанов"
 - акумулиране на общ оборот и съответната отстъпка за онлайн пазаруване и пазаруване във физическите магазини. 
 - ползване на определен набор от услуги във Ветеринарни Клиники "Син Кръст"
 - трупане на 3% от сумата за която пазарувате в Нечовешка здравна каса
 
3.Търговски отстъпки в Зоомагазини "Д-р Стефанов"
до 1000 лв                    5%
от  1000 до 2000 лв     6%
от  2000 до 3000 лв     7%
от  3000 до 4000 лв     8%
от  4000 до 5000 лв     9%
от  5000 до 6000 лв     10%
от  6000 до 7000 лв     11%
от  7000 до 8000 лв     12%
над 8000 лв                  13%
Нечовешка здравна каса   3%  от Вашия оборот се трупа в специална сметка, която може да използвате във Ветеринарни Клиники "Син Кръст"
 
4.Търговски отстъпки във Ветеринарни Клиники "Син Кръст"
 - ваксинации - 20%
 - стационарно и хирургическо лечение - 10%
 - хотелски услуги - 5%
 
Настоящите условия могат да бъдат променяни без предизвестие.
За да може да ползвате търговските отстъпки и Нечовешка здравна каса, картата трябва да бъде представяна на касата при всяка Ваша покупка или посещение във Ветеринарната Клиника.