1.Издаване и получаване на клиентска карта
Клиентска карта за Зоомагазини "Д-р Стефанов" и Ветеринарни Клиники "Син Кръст" може да бъде издадена на място, по време на покупка във всеки един от нашите магазини.
Картата може да бъде виртуална чрез приложението Cardbox или пластика.
Картата се издава и получава на момента и може да бъде използвана веднага.
На една клиентска сметка могат да бъдат издадени до 2 карти
Цената за издаване е 1.00 лв. за пластика и безплатна ако се генерира в приложението Cardbox.
 
2.Права на картодържателя
Клиентската карта дава право:
 - ползване на определена търговска отстъпка при пазаруване във  всеки един магазин от Верига зоомагазини "Д-р Стефанов"
 - ползване на определен набор от услуги във Ветеринарни Клиники "Син Кръст"
 - трупане на 3% от сумата за която пазарувате в Нечовешка здравна каса
 
3.Търговски отстъпки в Зоомагазини "Д-р Стефанов"
до 1000 лв                    5%
от  1000 до 2000 лв     6%
от  2000 до 3000 лв     7%
от  3000 до 4000 лв     8%
от  4000 до 5000 лв     9%
от  5000 до 6000 лв     10%
от  6000 до 7000 лв     11%
от  7000 до 8000 лв     12%
над 8000 лв                  13%
Нечовешка здравна каса   3%  от Вашия оборот се трупа в специална сметка, която може да използвате във Ветеринарни Клиники "Син Кръст"
 
4.Търговски отстъпки във Ветеринарни Клиники "Син Кръст"
 - ваксинации - 20%
 - стационарно и хирургическо лечение - 10%
 - хотелски услуги - 5%
 
Настоящите условия могат да бъдат променяни без предизвестие.
За да може да ползвате търговските отстъпки и Нечовешка здравна каса, картата трябва да бъде представяна на касата при всяка Ваша покупка или посещение във Ветеринарната Клиника.