Нови продукти в областта на акваристиката!

29.01.2012

Уважаеми клиенти,
от днес в продажба две фирми със световна известност в областта на акваристиката:
Фирма Sydeco - една от най добрите фирми в областта на декорациите
Фирма Aquarium Münster - световно известна фирма в производството на медикаменти за лечение на болести по рибите.