от стойността на твоята покупка
отиват в нечовешката здравна каса на
твоя любимец!
          от стойността на твоята покупка отиват в нечовешката здравна каса на твоя любимец!
Знаем колко много обичате вашите
Нечовеци. Знаем, че са част от семейството ви и знаем колко е важно здравето им за вас. Трупайте здраве за тях с първата Нечовешка здравна каса, създадена с грижа за Нечовеците ви.
Знаем колко много обичате вашите Нечовеци. Знаем, че са част от семейството ви и знаем колко е важно здравето им за вас. Трупайте здраве за тях с първата Нечовешка здравна каса, създадена с грижа за Нечовеците ви.
Нови клиенти
Поискай клиентска карта
Можеш да получиш Клиентската си карта само във физически Зоомагазин Д-р Стефанов и Зоозинче. Ако регистрираш картата си на www.zoomagazin.eu ще трупаш обща сума от онлайн поръчките си и от покупките си във физическите ни магазини.
Трупай здраве
3% от стойността на покупките ти отиват в Нечовешката здравна каса на твоя домашен любимец, като картата ти носи и търговски отстъпки при съответния натрупан оборот:
до 1 000 лв. 5%
до 2 000 лв. 6%
до 3 000 лв. 7%
до 4 000 лв. 8%
до 5 000 лв. 9%
до 6 000 лв. 10%
до 7 000 лв. 11%
до 8 000 лв. 12%
над 8 000 лв. 13%
използвай касата
Можете да използвате събраната сума във Ветеринарни клиники “СИН КРЪСТ”, като заявите желанието си и предоставите картата на рецепцията на клиниката.Събраната сума може да използвате за Медицински процедури - манипулации, лабораторни изследвания, образна диагностика.
стари клиенти
промени твоите условия
Ако имаш издадена карта, активна преди 01.10.2020 г. можеш да заявиш желанието си да преминеш към новите условия на order@zoomagazin.eu, като ни изпратиш номера на твоята Клиентска карта и ще започнеш да трупаш здраве за твоя Нечовек. Ако преминеш към новите условия, сегашната ти отстъпка ще се промени по следния начин за съответния натрупан оборот:
до 1 000 лв. 5%
до 2 000 лв. 6%
до 3 000 лв. 7%
до 4 000 лв. 8%
до 5 000 лв. 9%
до 6 000 лв. 10%
до 7 000 лв. 11%
до 8 000 лв. 12%
над 8 000 лв. 13%
Трупай здраве
3% от стойността на покупките ти отиват в Нечовешката здравна каса на твоя домашен любимец.
използвай касата
Можете да използвате събраната сума във Ветеринарни клиники “СИН КРЪСТ”, като заявите желанието си и предоставите картата на рецепцията на клиниката.Събраната сума може да използвате за Медицински процедури - манипулации, лабораторни изследвания, образна диагностика.
Поискай клиентска карта
Можеш да получиш Клиентската си карта само във физически Зоомагазин Д-р Стефанов и Зоозинче. Ако регистрираш картата си на www.zoomagazin.eu ще трупаш обща сума от онлайн поръчките си и от покупките си във физическите ни магазини.
Трупай здраве
3% от стойността на покупките ти отиват в Нечовешката здравна каса на твоя домашен любимец, като картата ти носи и търговски отстъпки при съответния натрупан оборот:
до 1 000 лв. 5%
до 2 000 лв. 6%
до 3 000 лв. 7%
до 4 000 лв. 8%
до 5 000 лв. 9%
до 6 000 лв. 10%
до 7 000 лв. 11%
до 8 000 лв. 12%
над 8 000 лв. 13%
използвай касата
Можете да използвате събраната сума във Ветеринарни клиники “СИН КРЪСТ”, като заявите желанието си и предоставите картата на рецепцията на клиниката.Събраната сума може да използвате за Медицински процедури - манипулации, лабораторни изследвания, образна диагностика.
промени твоите условия
Ако имаш издадена карта, активна преди 01.10.2020 г. можеш да заявиш желанието си да преминеш към новите условия на order@zoomagazin.eu като ни изпратиш номера на твоята Клиентска карта и ще започнеш да трупаш здраве за твоя Нечовек. Ако преминеш към новите условия, сегашната ти отстъпка ще се промени по следния начин за съответния натрупан оборот:
до 1 000 лв. 5%
до 2 000 лв. 6%
до 3 000 лв. 7%
до 4 000 лв. 8%
до 5 000 лв. 9%
до 6 000 лв. 10%
до 7 000 лв. 11%
до 8 000 лв. 12%
над 8 000 лв. 13%
Трупай здраве
3% от стойността на покупките ти отиват в Нечовешката здравна каса на твоя домашен любимец.
използвай касата
Можете да използвате събраната сума във Ветеринарни клиники “СИН КРЪСТ”, като заявите желанието си и предоставите картата на рецепцията на клиниката.Събраната сума може да използвате за Медицински процедури - манипулации, лабораторни изследвания, образна диагностика.
Къде можеш да вземеш твоята клиентска карта?
използвай натрупаното здраве в tвоята нечовешка здравна каса:
къде можеш да трупаш здраве?
Къде можеш да вземеш твоята клиентска карта?
използвай натрупаното здраве в tвоята нечовешка здравна каса:
къде можеш да трупаш здраве?